Ακατάπαυστος επαυξητικός ρυθμός: Ο αντίκτυπος της τεχνολογίας πλοήγησης στις δικηγορικές εταιρείες

4
Ακατάπαυστος επαυξητικός ρυθμός: Ο αντίκτυπος της τεχνολογίας πλοήγησης στις δικηγορικές εταιρείες

Ο αδυσώπητος αυξανόμενος χαρακτήρας ενσωματώνει την έννοια της συνεπούς, σταδιακής προόδου στην τεχνολογία, αναγνωρίζοντας ότι η ταχεία καινοτομία χωρίς την κατάλληλη ενσωμάτωση μπορεί να οδηγήσει σε αναποτελεσματικότητα και μη πραγματοποιηθείσες δυνατότητες.

Όπως σημείωσε κάποτε ο Βολταίρος, «το τέλειο είναι ο εχθρός του καλού» και αυτό το συναίσθημα αντηχεί βαθιά στη σφαίρα της υιοθέτησης τεχνολογίας δικηγορικών γραφείων.

Σε αυτό το διαρκώς εξελισσόμενο τοπίο της τεχνολογίας, η φράση «αδυσώπητος επαυξητικός» αποκτά νέα σημασία. Ο αδυσώπητος αυξανόμενος χαρακτήρας ενσωματώνει την έννοια της συνεπούς, σταδιακής προόδου στην τεχνολογία, αναγνωρίζοντας ότι η ταχεία καινοτομία χωρίς την κατάλληλη ενσωμάτωση μπορεί να οδηγήσει σε αναποτελεσματικότητα και μη πραγματοποιηθείσες δυνατότητες. Αυτή η φιλοσοφία γίνεται ιδιαίτερα σημαντική όταν εξετάζουμε τη διασταύρωση τεχνολογίας και δικηγορικών γραφείων.

Καυτά θέματα από τις συζητήσεις νομικών συνεργατών της CARET

Σε πρόσφατες συναντήσεις συνεργατών, η ηγετική ομάδα CARET και οι νομικοί εταίροι της CARET συζήτησαν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η υιοθέτηση τεχνολογίας στον νομικό κλάδο, ρίχνοντας φως στη λεπτή ισορροπία μεταξύ της υιοθέτησης της καινοτομίας και της διασφάλισης της αποτελεσματικής εφαρμογής. Ο CEO της CARET, Keri Gohman, πλαισιώθηκε από τη Nancy Griffing 3545 Συμβουλευτική και η Ντέμπι Φόστερ του Affinity Consulting.

Τεχνολογία και Δικηγορικά Γραφεία: Η σημασία μιας Ολιστικής Προσέγγισης

Η δυναμική σχέση μεταξύ τεχνολογίας και δικηγορικών γραφείων έχει γίνει θέμα έντονης συζήτησης. Με την άνοδο του αυτοματισμού και της ευφυούς τεχνολογίας, τα δικηγορικά γραφεία έχουν συναντήσει πληθώρα καινοτόμων λύσεων που στοχεύουν στον εξορθολογισμό των διαδικασιών και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας. Ωστόσο, αυτές οι εξελίξεις κατά καιρούς υπολείπονται του επιδιωκόμενου αντίκτυπου. Η διαφορά έγκειται στην ταχύτητα της τεχνολογικής εξέλιξης που ξεπερνά την ικανότητα των επιχειρήσεων να ενσωματώνουν αποτελεσματικά πολύπλοκα εργαλεία. Αυτό που γίνεται προφανές είναι ότι η απόκτηση εργαλείων αιχμής δεν εγγυάται κέρδη αποτελεσματικότητας εάν οι χρήστες δεν κατανοήσουν τη λειτουργικότητά τους ή δεν αντιλαμβάνονται την αξία στη συνεπή χρήση.

Η πορεία προς τα οφέλη της νέας τεχνολογίας απαιτεί μια πιο ολιστική προσέγγιση. Οι εταιρείες πρέπει να αντιμετωπίσουν κρίσιμους παράγοντες που προσανατολίζονται στους ανθρώπους, διασφαλίζοντας ότι οι βασικοί ενδιαφερόμενοι φορείς επενδύονται στην αλλαγή και συμβάλλουν στη χρήση του λογισμικού εντός του οργανισμού. Η επίτευξη αυτού του buy-in όπου οι χρήστες πιστεύουν ειλικρινά ότι η υιοθέτηση μιας νέας πλατφόρμας διαχείρισης πρακτικής θα βελτιώσει τις λειτουργίες είναι ζωτικής σημασίας. Η συμμετοχή βασικών χρηστών στην οικοδόμηση υποστήριξης, την παροχή εκπαίδευσης και την καταλυτική πολιτιστική αλλαγή προς την τεχνολογία γίνεται βασικός άξονας στην επιτυχή ενσωμάτωση νέων εργαλείων.

Ο ρόλος της τεχνολογίας στον επαναπροσδιορισμό των επιχειρηματικών μοντέλων και των τιμών

Ο διάλογος γύρω από τον αντίκτυπο της τεχνολογίας στα δικηγορικά γραφεία στράφηκε σε επιχειρηματικά μοντέλα και στρατηγικές τιμολόγησης. Η επικρατούσα σοφία υποδηλώνει ότι η τεχνολογία πρέπει να εξυπηρετεί τους επιχειρηματικούς στόχους μιας επιχείρησης αντί να εξαναγκάζει τις εταιρείες να ευθυγραμμιστούν με άκαμπτες πρακτικές τιμολόγησης. Αντί να εστιάσουμε στην αποτελεσματικότητα της χρέωσης, η εστίαση θα πρέπει να στραφεί στον τρόπο με τον οποίο οι δικηγόροι τιμολογούν τις υπηρεσίες τους με βάση την αξία.

Οι απαιτήσεις των πελατών για διαφάνεια τιμολόγησης και προθυμία πληρωμής για αποδεδειγμένη αξία αναδιαμορφώνουν το τοπίο τιμολόγησης. Αυτή η μεταμόρφωση υπογραμμίζει μια ευρύτερη συνειδητοποίηση ότι η τεχνολογία οδηγεί σε μεταμορφωτικές αλλαγές στο νομικό πεδίο κατά τα επόμενα πέντε χρόνια. Οι εταιρείες που διστάζουν να αγκαλιάσουν αυτές τις αλλαγές κινδυνεύουν να μείνουν πίσω και να χάσουν τη σημασία τους.

Η Nancy Griffing της 3545 Consulting επεσήμανε με σύνεση, «Η αδράνεια θα σας οδηγήσει κάπου, αλλά πιθανότατα δεν θα είναι εκεί που θέλετε να πάτε».

Αυτή η ειλικρινής εικόνα ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να αναγνωρίσουν την επιτακτική ανάγκη να υιοθετήσουν την αλλαγή ως καταλύτη για την ανάπτυξη παρά ως εμπόδιο.

Εξισορρόπηση επιχειρηματικής καινοτομίας και νομικής εμπειρογνωμοσύνης

Οι συνομιλίες στο πλάι του πυρός περιελάμβαναν επίσης συζήτηση για τη μετάβαση των δικηγόρων με υψηλές επιδόσεις σε μετοχικούς εταίρους και, τελικά, ρόλους ιδιοκτησίας επιχείρησης. Η πραγματικότητα συχνά αποκαλύπτει ότι οι νομικοί εμπειρογνώμονες μπορεί να μην έχουν τις πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται για την πλοήγηση στην πολυπλοκότητα της λειτουργίας μιας επιχείρησης. Το τρέχον κομμάτι συνεργατών, σχεδιασμένο σε μεγάλο βαθμό ως στρατηγική διατήρησης, δεν υποστηρίζει εγγενώς την καινοτομία και την επέκταση της εταιρείας. Για να αντιμετωπίσουν αυτή την πρόκληση, οι επιχειρήσεις πρέπει να επανεξετάσουν τις προσεγγίσεις τους:

 • Εξετάστε το ενδεχόμενο να προσθέσετε εταίρους μετοχικού κεφαλαίου για την επιχειρηματική τους οξυδέρκεια και όχι ως απλά εργαλεία διατήρησης.
 • Αναγνωρίστε ότι η προώθηση σε συνεργάτη μετοχικού κεφαλαίου δεν παρέχει αυτόματα επιχειρηματική τεχνογνωσία.
 • Αγκαλιάστε τη μεταμόρφωση που συμβαίνει όταν δίνονται τα ηνία σε άτομα με επιχειρηματικό πνεύμα. Τέτοιες αλλαγές μπορούν να προαναγγέλλουν θετικές αλλαγές, υπό την προϋπόθεση ότι οι δικηγόροι και οι εταίροι βλέπουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες μέσα από ένα επιχειρηματικό πρίσμα, που αφορούν τις δομές αμοιβών, τη λογιστική και τις επενδύσεις.

Ένα ολοένα και πιο συχνό φαινόμενο είναι η ιδιοκτησία μη δικηγόρου, που επιτρέπεται πλέον σε ορισμένες πολιτείες. Αυτή η στροφή δίνει στους δικηγόρους τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν ευκαιρίες για χρηματοοικονομική ρευστότητα. Οι νεοεισερχόμενοι είναι πάροχοι νομικών μορφών και παρακείμενων υπηρεσιών, με την προσέγγιση των καταναλωτών DIY να έχει αντίκτυπο στις εταιρείες B2C.

Μόχλευση τεχνολογίας για αποτελεσματική διαχείριση πρακτικής

Η τεχνολογία, ιδιαίτερα οι λύσεις που βασίζονται στο cloud, προσφέρουν σωτήρια για τις δικηγορικές εταιρείες που αγωνίζονται για αποτελεσματική διαχείριση πρακτικών. Η CARET Legal διευκολύνει την απρόσκοπτη ομαδική συνεργασία. προσφέρει διαφάνεια στους διορισμούς, τα καθήκοντα και τις προθεσμίες· και προάγει την ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής, είτε τα μέλη της ομάδας εργάζονται επιτόπου είτε εξ αποστάσεως. Η ικανότητα συγκέντρωσης πληροφοριών και ενίσχυσης της επικοινωνίας έχει αναδειχθεί ως ακρογωνιαίος λίθος των επιτυχημένων σύγχρονων δικηγορικών γραφείων.

Διαβάστε πώς αυτή η περιφερειακή εταιρεία ενοποίησε τις δραστηριότητες στο cloud με το CARET Legal.

Παρατηρήσεις συνεργατών CARET σχετικά με τη νέα τεχνολογία και τη μετάβαση στο cloud:

 • Τα προϊόντα παλαιού τύπου καθίστανται παρωχημένα ή ξεφεύγουν από την αγορά. Σε πολλές περιπτώσεις, είναι απλά η ώρα να προχωρήσετε.
 • Τα δικηγορικά γραφεία και τα λογιστικά γραφεία συνήθως δεν έχουν αγκαλιάσει την τεχνολογία, αλλά αυτό αλλάζει.
 • Η ιδέα του cloud και οι υβριδικές συνθήκες εργασίας ήταν τρομακτικές μέχρι να εμφανιστεί ο COVID.
 • Ξεκινήσαμε πρώτα με την αποθήκευση εγγράφων στο cloud. (σταδιακή υιοθεσία!)
 • Οι εταιρείες συνειδητοποίησαν ότι η λήψη εγγράφων και η διαχείριση πρακτικής στο cloud σήμαινε ότι δεν έπρεπε πλέον να συνδέονται με διακομιστές και γενικά έξοδα.
 • Οι φόβοι για μετακίνηση στο σύννεφο μειώθηκαν όταν οι άνθρωποι συνειδητοποίησαν ότι οι φόβοι ήταν γύρω από την ιδέα του αλλαγή.Πώς προσεγγίζουμε τη συζήτηση γύρω από τον φόβο της αλλαγής;
 • Κάθε απόφαση έχει κόστος. Το να μην αποφασίσετε και να παραμείνετε στο status quo είναι επίσης μια απόφαση και μπορεί να κοστίσει σε μια επιχείρηση μακροπρόθεσμα.
 • Αυτό που δεν θέλουν να κάνουν οι επαγγελματίες νομικοί είναι να αντιμετωπίσουν την απόλυση. Θέλουν χρόνο για να ασκήσουν δικηγορία και να αναπτύξουν την επιχείρησή τους.
 • Πολλοί ανησυχούν για την τεχνητή νοημοσύνη και την προστασία των ευαίσθητων δεδομένων πελατών που είναι το βιοποριστικό τους μέσο.

Αγκαλιάζοντας την σταδιακή αλλαγή και ξεπερνώντας τον φόβο

Ο φόβος της αλλαγής συχνά καθυστερεί την τεχνολογική πρόοδο. Η απόφαση για μετάβαση στο cloud, για παράδειγμα, φέρνει ευκαιρίες και κόστος. Το να μην αποφασίζεις να αλλάξεις είναι, στην ουσία, επιλογή της στασιμότητας. Ο φόβος δεν αφορά μόνο την υιοθέτηση του cloud, αλλά μάλλον για τη διαχείριση της αναταραχής που μπορεί να προκαλέσει. Ωστόσο, με ένα καλά σχεδιασμένο σχέδιο υλοποίησης και ισχυρή εκπαίδευση των χρηστών, οι εταιρείες μπορούν να ακολουθήσουν το μονοπάτι προς την επιτυχημένη ενσωμάτωση της τεχνολογίας. Η Affinity Consulting προσφέρει μια ανάρτηση στο Κορυφαίες 5 συμβουλές για τη βελτίωση της υιοθέτησης από τον χρήστη.

Η επιτυχία της διαχείρισης της αλλαγής εξαρτάται, τουλάχιστον εν μέρει, από το πόσο καλά αποδέχονται την αλλαγή οι εμπλεκόμενοι και είναι εξαιρετικά απίθανο να γίνει αμέσως αποδεκτή μια διασπαστική τεχνολογία ή διαδικασία. Επομένως, αντί να ανατρέπεται η καθημερινή ρουτίνα όλων, οι αλλαγές θα πρέπει να αναπτύσσονται και να εισάγονται σταδιακά. Διαβάστε την ανάρτησή μας σχετικά με τη Διαχείριση Αλλαγών στα Δικηγορικά Γραφεία.

Η έλευση της τεχνητής νοημοσύνης προκαλεί επίσης ανησυχία, κυρίως επικεντρωμένη στη διαφύλαξη των δεδομένων πελατών. Μια ασφαλής και υπερασπίσιμη προσέγγιση είναι απαραίτητη κατά την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στις νομικές πρακτικές.

Συνεργάτες CARET: Πλοήγηση στα τεχνολογικά σύνορα

Μέσα σε αυτές τις τεχνολογικές αλλαγές, τα δικηγορικά γραφεία μπορούν να βασίζονται στη Nancy Griffing, τη Debbie Foster και άλλους συνεργάτες της CARET ως έμπειρους οδηγούς. Η τεχνογνωσία και οι γνώσεις τους φωτίζουν την πορεία προς την αξιολόγηση, την εφαρμογή και την εκπαίδευση των ομάδων σχετικά με τη διαχείριση πρακτικής και το λογισμικό αυτοματισμού εγγράφων. Η καθοδήγηση έμπειρων συμβούλων γίνεται πυξίδα, βοηθώντας τις εταιρείες να περιηγηθούν στις πολυπλοκότητες και να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που είναι εγγενείς στο εξελισσόμενο νομικό τοπίο.

Επιτυγχάνοντας μια ισορροπία μεταξύ της καινοτομίας και της αποτελεσματικής ολοκλήρωσης, οι επιχειρήσεις μπορούν να διαπραγματευτούν τις περιπλοκές της τεχνολογικής εξέλιξης, διασφαλίζοντας ένα μέλλον που είναι πολλά υποσχόμενο και βιώσιμο.

Οι νομικοί συνεργάτες της CARET είναι μια διαφορετική ομάδα επαγγελματιών, συμπεριλαμβανομένων συμβούλων πληροφορικής, λογιστών, συμβούλων πρακτικής άσκησης και συμβούλων μάρκετινγκ, που συνεργάζονται με δικηγορικά γραφεία σε όλη τη χώρα. Αυτοί οι συνεργάτες συμμερίζονται τη δέσμευσή μας να παρέχουμε πρακτικές με τεχνολογία αιχμής που συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας, της συνεργασίας και της κερδοφορίας.

Είστε έτοιμοι για την επόμενη τεχνολογική πρωτοβουλία της εταιρείας σας; Βρείτε έναν Νομικό Συνεργάτη της CARET

Γίνετε μέλος του Κινήματος! Μάθετε περισσότερα για το Πρόγραμμα Νομικών Συνεργατών CARET.

Bir cevap yazın